Sobre

Apassionat per les ciències i les tecnologies. Professor, autor de manuals i administrador de sistemes i comunicacions.

Usuaris com a membres dinàmics d'Asterisk

Una manera d'usar membres dinàmics utilitzant noms d'usuari. En aquest article veurem una manera d'assignar als membres (també anomenats agents)* de les cues d'Asterisk, un nom d'usuari, per fer més senzill el seu ús i el seu seguiment. Per visualitzar millor la configuració d'Asterisk, he instal·lat FOP2 que ens mostra […]

Script per moure enregistraments de trucades d'Asterisk des de la RAM

Com moure els enregistraments de trucades d'Asterisk guardades en RAM Aquest article recull un script millorat per poder moure arxius (en aquest cas trucades telefòniques realitzades a través d'Asterisk) sense moure els arxius oberts (les trucades en curs). És molt típic haver de realitzar enregistraments de trucades d'Asterisk en un Call Center […]