RIP Cisco Fàcil, aprèn com configurar el protocol. (Part 1)

Encaminament mitjançant RIP versió 2 en Cisco(Part 1)

En el present article intentarem exposar una forma senzilla de configurar el enrutament en un entorn de tecnologies RIP Cisco.

Cal que es tinguin certs coneixements de maneig de dispositius Cisco i del simulador de xarxes Packet Tracer.

La forma més senzilla per configurar un enrutament dinàmic és mitjançant l'ús del protocol RIP (Protocol d'informació d'enrutament).
Per mitjà d'aquest protocol es pot aconseguir que els routers comparteixin informació sobre les xarxes que coneixen, de manera que un router arribi a aprendre les rutes cap a xarxes que no es troben directament connectades a ell.
Per fer la configuració del protocol cal decidir amb quina interfícies d' (targetes de xarxa) es va a comunicar amb altres routers, així com la versió del protocol a utilitzar, usualment la 2. Aquestes interfícies han de posar en contacte els dos routers, i tots dos han d'utilitzar la mateixa versió. A través d'aquestes targetes s'envia la informació d'enrutament (missatges RIP, anomenats actualitzacions, amb la informació sobre les rutes per arribar a les xarxes remotes)

Comando RIP xarxa paràgraf en Cisco

La base de la configuració del protocol RIP en Cisco es troba en la comanda network.
Aquest comandament compleix amb dos propòsits:

  • Informar RIP sobre quines interfícies intervenen en l'enviament i recepció d'actualitzacions d'enrutament.
  • Demanar a RIP que anunciï als altres routers l'existència de la xarxa.

La millor manera de veure-ho és mitjançant un exemple, realitzat amb el Packet Tracer:

RIP Cisco, Enrutamiento, redes, enrutamiento fácil, diagrama de red

En el diagrama tenim tres routers (R1, R2 i R3) connectats entre si com es pot veure, a través de connexions serials (cables vermells) i amb switches a una xarxa privada cadascun.
La configuració de RIP en R2 serà:

R2>permetre
R2 # configuri terminal
R2(config)#router rip
R2(config-router de)#versió 2
R2(config-router de)#xarxa 200.1.1.0
R2(config-router de)#xarxa 200.2.2.0
R2(config-router de)#xarxa 192.168.20.0

En establir xarxa 200.1.1.0 estem indicant que les interfícies en aquesta xarxa (la connexió sèrie) s'utilitzin per enviar i rebre actualitzacions d'enrutament. A més d'això aquesta xarxa serà anunciada a la resta de possibles routers presents (en aquest cas no la notifica a R1, doncs està en aquesta mateixa xarxa i ja la coneix, en canvi sí que l'hi notifica a R3). El cas de la xarxa 200.2.2.0 és semblant.
Amb la sentència xarxa 192.168.20.0 estem indicant que aquesta xarxa sigui notificada als altres routers (R1 i R3). Aparentment, per la interfície d'aquesta xarxa s'enviaran actualitzacions d'enrutament que no són necessàries, doncs no hi ha cap router connectat allà. Es pot evitar això establint la interfície com passiva.
Per a això, a l'arxiu de configuració de l'exemple tenim posat:

R2(config-router de)#passive-interfície f0 / 0

De manera semblant es configuren els altres dos routers. En ells no hem configurat el passive-interfície, per comprovar la diferència en fer la simulació; es podrà veure com els paquets RIP es mouen per les interfícies, excepte en aquelles establertes com passives.
A l'arxiu d'exemple, En obrir Packet Tracer, si triem l'opció simulació i observem el pas dels paquets, observarem com els de RIP es desplacen com esperàvem, per les interfícies que no es van establir com passives.
RIP Cisco. Interfaz sin actualizaciones RIP.
En aquesta imatge vam comprovar que les actualitzacions de RIP no són enviades a la xarxa privada de R2, en canvi sí que ho són en la de R3.

Ampliació de la xarxa

Un dels avantatges d'utilitzar un protocol com RIP es troba a l'hora de fer modificacions a la xarxa.
Per exemple, si s'afegeix una nova xarxa en R1, n'hi ha prou amb configurar en R1, no cal configurar tots els routers (la qual cosa seria necessari en el cas d'enrutament estàtic)
Com es veu a la figura:
RIP cisco, red cisco, añadir red, router, protocolo RIP
En afegir la xarxa 192.168.40.0, només cal introduir una ordre a R1, RIP s'encarregarà d'anunciar aquesta xarxa a la resta:

R1(config-router de)#xarxa 192.168.40.0

Ni reiniciar ni res, el canvi és automàtic i ràpidament es propaga la nova xarxa cap als altres.
Per fer les comprovacions es pot fer ping des de tots els equips sense errors. Convé fer-li un cop d'ull a les taules de rutes de cada router:

R2 # show ip route

Per entendre bé el comportament de la comanda network hauríem d'estudiar el cas d'una xarxa segmentada en subxarxes, ho pots fer al següent enllaç .

Descarrega't aquí l'arxiu d'exemple (creat amb Packet Tracer 6)

Espero que aquest article us resulti útil, si és així podeu donar +1 o m'agrada en les xarxes socials preferides i ajudar-nos a compartir aquest contingut que es realitza amb esforç, gràcies.


Sobre

Apassionat per les ciències i les tecnologies. Professor, autor de manuals i administrador de sistemes i comunicacions.

Un comentari:

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats *