Sobre Anxo Calvo

Apaixonado sobre ciencia e tecnoloxía. Profesor, autor de manuais e sistemas e director de comunicacións.

Cómo usar nombres de usuario con agentes dinámicos en colas de Asterisk

Asignar nombres de usuario a miembros de colas de Asterisk En este artículo veremos una manera de asignar a los agentes, también llamados miembros, de las colas de Asterisk, un nombre de usuario, para hacer más sencillo su uso y su seguimiento.

Script para mover os rexistros de chamadas Asterisk de RAM

Mover gravacións de chamadas Asterisk gardados na memoria RAM Este artigo contén un guión mellorado para mover ficheiros (neste caso, as chamadas telefónicas feitas a través Asterisk) arquivos abertos sobre pedra (chama en marcha). É moi típico ter que facer gravacións de chamadas desde Asterisk nun call center […]