Ping desde calquera lugar do mundo para a súa páxina principal.

Desde esta web http://cloudmonitor.ca.com/es/ping.php pode facer ping ao seu sitio web desde diferentes partes do mundo e así comprobar a velocidade de acceso para o seu público obxectivo . Moi simplemente acceden a web e comprobar o seu URL só indican as velocidades.